Archive | Programlama Sanatı RSS feed for this section
Görsel

Programlama Sanattır

Sanat nedir sorusunu yöneltsem ne cevap verirdiniz? Wikipedia aramasında şu tanım karşımıza çıkıyor: “Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır.” Yaptığımız bir şeyin sanat olabilmesi için içinde yaratıcılık ve hayalgücünün mutlaka olması gerekiyor. Evet, konuyu nasıl bağlayacağımı anladınız! Biz programcılar bir sanatkar olabiliriz. Tanımdaki tüm niteliklere uyabiliriz. Uyabiliriz diyorum, zira nitelikli bir [...]